Kinder- en Jongerencoaching

Het coachingstraject is doorgaans een kort traject. In dit traject werken we aan het leren omgaan met emoties, het versterken van eigenwaarde, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden.

Ik maak gebruik van verschillende werkvormen en  technieken afhankelijk van de hulpvraag en wensen van je kind.


Bij tieners maak ik gebruik van de 5G techniek, een gebeurtenis geeft een bepaalde gedachte en bijbehorende gevoel, gedrag en gevolg zijn vaak niet helpend voor de situatie. Door jezelf op een andere manier tegen situaties aan te laten kijken, heb je positievere gedachten, wat een fijner gevoel en handiger gedrag tot gevolg heeft. 

Ook de methode ACT zet ik in bij tieners. Door op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance), zodat ze kunnen blijven investeren in de dingen die ze ├ęcht belangrijk vinden (Commitment).


We gaan op zoek naar "Wie ben ik", "Wat kan ik", "Wat wil ik" en ik stimuleer je kind om zijn/ haar kwaliteiten te gebruiken en te vertrouwen op het eigen kunnen. Je kind krijgt de ruimte om zelf oplossingen aan te dragen en in te zetten. Ik help je kind op gang, zodat het op eigen kracht verder kan. Als een kind behoefte heeft aan tips in de omgang met anderen heb ik daarvoor diverse spellen om de sociale vaardigheden te vergroten.

Veel van de gebuikte spelletjes en methoden leren je kind zichzelf te ontdekken of op een andere manier met klasgenoten om te gaan. Een positief zelfbeeld geeft meer zelfvertrouwen en dat is wat veel kinderen die bij mij in de praktijk komen nodig hebben.

Bij een scheiding gebruik ik de gesprekskaarten en bespreken we veel situaties. "Waar heb ik invloed op" en waarop niet. 

Kan ik iets betekenen voor jullie?

Neem dan contact met mij op voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek van 30 min. Dat gesprek vindt bij voorkeur plaats bij mij in de praktijk, maar kan eventueel ook telefonisch. Door jullie te ontvangen in mijn praktijk, kan je kind ervaren of er een klik is met mij. Als deze er is, zal een traject namelijk succesvoller zijn. 

Contact

De stappen

Intakegesprek

In het intakegesprek bespreken we de hulpvraag en de verwachtingen over en weer. Dit gesprek vindt bij voorkeur plaats bij jullie thuis. Afhankelijk van de leeftijd van je kind en de hulpvraag is je kind er zelf bij. In ieder geval is het - als het mogelijk is - fijn als beide ouders/verzorgers bij dit gesprek aanwezig zijn.

Coachingstraject

In een traject van een aantal sessies gaan je kind en ik aan de slag. Het aantal sessies is van te voren niet exact te bepalen, maar vaak kan een kind na zo'n 5 tot 8 sessies weer zelf verder.

Ouders zijn hierbij niet aanwezig, dit geeft een beter resultaat dan wanneer de ouders erbij blijven.

Evaluatiemomenten

Gedurende het traject bespreek ik graag met jullie als ouders hoe het gaat en of we op de goede weg zitten. Uitgangspunt is altijd dat wat er tijdens sessies besproken wordt vertrouwelijk is en dat ik dat niet met ouders deel zonder dat je kind het daar mee eens is of daar van op de hoogte is. Ik vertel dus niet zomaar de inhoud van wat je kind mij verteld heeft, maar kan wel aangeven hoe het gaat.


Doorverwijzen

Als ik ergens tijdens het traject - of dat nou al tijdens de kennismaking is of op een later moment - denk dat je kind om wat voor reden dan ook niet of onvoldoende gebaat is bij kindercoaching, dan zal ik dat altijd bij jullie als ouders/verzorgers aangeven en de mogelijke alternatieven bespreken. Het kan dan zijn dat er intensievere begeleiding of hulpverlening nodig is.