Kinder- en Jongerencoaching

Het coachingstraject is doorgaans een kort traject. In dit traject werken we aan het leren omgaan met emoties, het versterken van eigenwaarde, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden.


Coachingstechnieken

Ik maak gebruik van verschillende werkvormen, afhankelijk van de wensen van je kind. Zo kunnen we creatief aan de slag gaan, maar ik heb ook kaartspellen en andere methodes, waaronder Kids’ Skills.

We gaan op zoek naar "Wie ben ik", "Wat kan ik", "Wat wil ik" en ik stimuleer je kind om zijn/ haar kwaliteiten te gebruiken en te vertrouwen op het eigen kunnen. Je kind krijgt de ruimte om zelf oplossingen aan te dragen en in te zetten. Ik help je kind op gang, zodat het op eigen kracht verder kan.

Kan ik iets betekenen voor jullie?

Neem dan contact met mij op voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek van 30 min. Dat gesprek vindt bij voorkeur plaats bij mij in de praktijk, maar kan eventueel ook telefonisch. Door jullie te ontvangen in mijn praktijk, kan je kind ervaren of er een klik is met mij. Als deze er is, zal een traject namelijk succesvoller zijn. 

Contact

De stappen

Intakegesprek

In het intakegesprek bespreken we de hulpvraag en de verwachtingen over en weer. Dit gesprek vindt bij voorkeur plaats bij jullie thuis. Afhankelijk van de leeftijd van je kind en de hulpvraag is je kind er zelf bij. In ieder geval is het - als het mogelijk is - fijn als beide ouders/verzorgers bij dit gesprek aanwezig zijn.

Coachingstraject

In een traject van een aantal sessies gaan je kind en ik aan de slag. Het aantal sessies is van te voren niet exact te bepalen, maar vaak kan een kind na zo'n 5 tot 8 sessies weer zelf verder.

Ouders zijn hierbij niet aanwezig, dit geeft een beter resultaat dan wanneer de ouders erbij blijven.

Evaluatiemomenten

Gedurende het traject bespreek ik graag met jullie als ouders hoe het gaat en of we op de goede weg zitten. Uitgangspunt is altijd dat wat er tijdens sessies besproken wordt vertrouwelijk is en dat ik dat niet met ouders deel zonder dat je kind het daar mee eens is of daar van op de hoogte is. Ik vertel dus niet zomaar de inhoud van wat je kind mij verteld heeft, maar kan wel aangeven hoe het gaat.


Doorverwijzen

Als ik ergens tijdens het traject - of dat nou al tijdens de kennismaking is of op een later moment - denk dat je kind om wat voor reden dan ook niet of onvoldoende gebaat is bij kindercoaching, dan zal ik dat altijd bij jullie als ouders/verzorgers aangeven en de mogelijke alternatieven bespreken. Het kan dan zijn dat er intensievere begeleiding of hulpverlening nodig is.